ملاس مخصوص کشاورزی و باغداری و تولیدکنندگان گیاه و کود کشاورزی

ملاس چغندرقند یکی از فراورده هاي فرعی کارخانجات قند است که علاوه بر منبع غنی کربوهیدراتی، سرشار از ویتامینها، مواد معدنی و انواع آنتی اکسیدانها است.

 

محصولات فرعی آلی با کمترین محتویات فلزات سنگین، عاری از آلاینده‌های آلی و صنعتی، به عنوان یک جایگزین برای کودهای معدنی و نیز آلی مورد نیاز بخش کشاورزی می‌باشند. ویناس محصول جانبی تولید شده در طول تقطیر اتیل الکل، مخمر، اسیدهای آمینه و یا اسیدهای آلی از مخلوط تخمیر ملاس نیشکر و چغندر است. برخی از مزایای کاربرد ویناس در خاک شامل بهبود کیفیت مواد مغذی و ساختار خاک و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید محصول، کاهش اسیدیته، ظرفیت تبادل کاتیونی، نگهداشت آب، گسترش گیاهان و جانوران ریز در محیط خاک،جلوگیری از فرسایش خاک و همچنین به عنوان به عنوان مکمل در فرآیند تولید خوراک دام می‌باشد. کاربرد ویناس در خاک اسیدی باعث افزایش میزان رس قابل انتشار و در خاک آهکی باعث کاهش میزان این نوع رس می‌باشد. افزایش مقدار ویناس نیز باعث افزایش میزان هدایت الکتریکی در خاک اسیدی و آهکی می‌گردد. از اثرات منفی کاربرد آن، می‌توان به استفاده بیش از حد از کود آلی ویناس در زمین‌های کشاورزی اشاره کرد که منجر به افزایش مقدار مواد آلی، فقدان اکسیژن، تغییرات اشکال معدنی، تحرک فلزات سنگین می‌شود. بنابراین مقاله حاضر با هدف آشنایی با کود آلی ویناس بر برخی ویژگی‌های خاک

 

کشاورزان عزیز
سلامتی هم میهنان عزیزمان و خانواده خود در گرو مرغوبیت و سلامت مواد غذایی محصولات کشاورزی است.

با حفظ کیفیت و تامین مواد معدنی و مغذی مورد نیاز خاک نسبت به این وظیفه انسانی ادای دین کنیم.