ملاس یا Molsses چیست ؟ مزایای استفاده آن برای حیوانات پرورشی

ملاس چیست؟ به فرانسوي  Melasse  به انگلیسی  Molsses  گفته می شود ماده اي است كه در جريان عبور استخراج قند از چغندر قند و ( ادامه مطلب ... )