در مورد ویناس چه میدانید ؟

به صورت خلاصه ویناس (vinasse) به پساب صنایع الکل سازی گفته می شود که پس از تقطیر الکل بر جای می ماند . بطور ( ادامه مطلب ... )