خواص بی نظیر دارویی شکر قهوه ای (ملاس چغندر قند و نیشکر)

خواص شکر قهوه ای بسیار زیاد بوده و درواقع شکر قهوه ای همان شکر سفید است که دارای شیره قنده اضافی بوده و از ساکارز ( ادامه مطلب ... )