به دلیل تفاوت و میزان مصرف آن در صنایع شرکت البرز ملاس با حمایت از کسب و کارهای کوچک و کارآفرینان و همچنین با در نظر گرفتن صنایع بزرگ اقدام به بسته بندی ملاس به صورت بسته های از ۲۰ کیلو تا ۸۰۰ عرضه میشود.

برای کسب و کارهای بزرگ و سفارش عمده نیز ارسال گالنی و بشکه ای ملاس صورت میپذیرد که به صورت فله ای تانکری (نیسانی ۲ تنی کامیونی ۱۰ تنی -۱۶ تنی و ۲۵ تنی) و… مطابق نیاز مشتری است.

همچنین صادرات ملاس و فراورده های دیگر دامی به دیگر کشور ها نیز در صورت درخواست بالای ۲ تن امکان پذیر می باشد.