طبق اخبار رسمی ، طی جلسه شورای تخصصی قیمت گذاری محصولات کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره هرکیلو۱۲۴۷ تومان و قیمت چغندرقند پاییزه هر کیلو ۱۲۰۴ تومان تصویب شد.

همچنین به دلیل کمبود زمان برای تعیین مباشر برای خرید تضمینی دانه‌های روغنی، شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر خرید دانه‌های روغنی تعیین شد اما تصویب قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی به جلسه بعدی این شورا موکول شد.

بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل درنظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات و ضرر و زیان کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی و…) را تضمین کند. بر اساس یکی از تبصره های این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌ را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند و دولت نیز موظف است قیمت های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) اعلام کند. همچنین در تبصره دیگر این قانون نیز ذکر شده است که قیمت تعیین شده نیز باید به گونه ای باشد که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.

امسال اما روند قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی متفاوت پیش رفت و بنا شد تا تعیین قیمت ها توسط شورای تخصصی قیمت گذاری انجام شود و به همین دلیل شورایی تحت عنوان شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک و اتخاذ سیاست‌های حمایتی تشکیل شد. این شورا متشکل از ۹ عضو دارای رای و دو ناظر از مجلس شورای اسلامی است. اعضای دارای رای شامل ۴ تشکل کشاورزی، دو کشاورز خبره، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی است.