به صورت خلاصه
ویناس (vinasse) به پساب صنایع الکل سازی گفته می شود که پس از تقطیر الکل بر جای می ماند . بطور متوسط برای تولید هر لیتر الکل 12 لیتر ویناس تولید می شود .
ویناس ماده ای با رنگ قهوه ای تیره و بوی شکر سوخته می باشد که غنی از پتاسیم، کلسیم و منیزیم و مقادیری ازت و فسفر است.
در کشورهای امریکا لاتین مصرف ویناس در مزارع نیشکر با بافت سبک باعث افزایش عملکرد شده است بدلیل غنی بودن ویناس از پتاسیم می تواند در صورت اضافه شدن این ترکیب به خاک پتاسیم قابل جذب خاک را افزایش دهد در هند ویناس پتاسیم تبادلی خاک را به طور معنی داری افزایش داد.
یکی از نگرانی های مصرف ویناس افزایش شوری خاک می باشد . این امر به خصوص برای نیشکر که به شوری نسبتا حساس است، بسیار مهم باشد .کارخانه های الکل سازی از ملاس نیشکر در کشت و صنعت استفاده میکنند و سالانه حجم زیادی ویناس تولید می گردد.

از آنجائیکه ویناس هم در صنعت دام و طیور، و هم در صنایع کشاورزی و کود سازی کاربرد دارد،به دو صورت تغلیظ میگردد.برای کاربرد در امر کود سازی،پتاسیم ویناس گرفته نمیشود و در ویناس همراه با تمام مواد آلی و مغذی،پتاسیم بالائی موجود میباشد.(تقریبا تا سی درصد محصول)

جهت استفاده در خوراک دام و طیور،چون پتاسیم بالا برای دام مضر میباشد،پتاسیم ویناس همراه با تغلیظ کم میشود و تقریبا به دو تا سه درصد کل محصول میرسد.